BMW Group i Microsoft uruchamiają otwartą platformę produkcyjną

BMW Group i Microsoft uruchamiają otwartą platformę produkcyjną

BMW Group i Microsoft uruchamiają otwartą platformę produkcyjną

Firmy podjęły współpracę w ramach nowej inicjatywy napędzającej rozwój otwartego przemysłowego internetu rzeczy, przyczyniając się do budowy społeczności tworzącej przyszłe rozwiązania przemysłu 4.0.

  • Ramy technologiczne i otwarta społeczność umożliwiają wymianę rozwiązań w zakresie inteligentnych fabryk w sektorze motoryzacyjnym i produkcyjnym, znacząco przyspieszając przyszły rozwój przemysłowego internetu rzeczy.
  • Dzięki wykorzystaniu przemysłowych przypadków użycia i przykładowego kodu członkowie społeczności oraz partnerzy będą mieć możliwość tworzenia własnych usług i rozwiązań, zachowując kontrolę nad swoimi danymi i prawami własności intelektualnej.
  • Otwarta platforma produkcyjna zbudowana na bazie przemysłowego internetu rzeczy w chmurze Microsoft Azure zapewni architekturę referencyjną z elementami typu „open source” na bazie otwartych standardów przemysłowych i otwartego modelu danych.
  • Zakłada się, że do końca 2019 roku powstanie początkowa grupa 4–6 partnerów, a w wybranych środowiskach produkcyjnych zostanie wdrożonych co najmniej 15 przypadków użycia.
  • Producenci i dostawcy – także firmy spoza branży motoryzacyjnej – będą aktywnie zachęcani do włączenia się w działania społeczności.

Hanower. Podczas targów Hannover Messe firmy Microsoft i BMW Group ogłosiły podjęcie nowej inicjatywy społecznościowej umożliwiającej szybsze i efektywniejsze kosztowo innowacje w sektorze produkcyjnym. Aktualnie w branży produkcyjnej tempo i rentowność produkcji może ulegać ograniczaniu przez złożone, zastrzeżone systemy, które prowadzą do powstawania silosów danych i obniżają produktywność. Otwarta platforma produkcyjna (Open Manufacturing Platform, OMP) ma na celu przełamywanie tych barier poprzez tworzenie otwartych ram technologicznych i społeczności obejmującej różne branże. Inicjatywa ma w zamierzeniu wspierać rozwój rozwiązań w zakresie inteligentnych fabryk przy współudziale członków OMP z branży motoryzacyjnej i szerzej rozumianego sektora produkcyjnego. Celem współpracy jest znaczące przyspieszenie rozwoju przemysłowego Internetu rzeczy, skrócenie okresu do osiągnięcia pierwszych korzyści („time to value”) i wzrost wydajności produkcyjnej, przy jednoczesnym rozwiązywaniu powszechnych wyzwań w sektorze przemysłowym.

Uszy transportowe od HP SYSTEMS POLSKA

Otwarta platforma produkcyjna zbudowana na bazie przemysłowego Internetu rzeczy w chmurze Microsoft Azure zapewni architekturę referencyjną z elementami typu „open source” na bazie otwartych standardów przemysłowych oraz otwartego modelu danych. Oprócz usprawnienia współpracy podejście na bazie platformy ma na celu otwarcie i standaryzację modeli danych (dotychczas przechowywanych w systemach zastrzeżonych) umożliwiających rozwój strategii analitycznych i uczenia maszynowego. Przy wykorzystaniu przemysłowych przypadków użycia i prostego kodu członkowie społeczności i inni partnerzy będą mieć możliwość tworzenia własnych usług i rozwiązań, zachowując kontrolę nad swoimi danymi.

– Microsoft łączy siły z BMW Group na rzecz transformacji wydajności produkcji cyfrowej w branży – oświadczył Scott Guthrie, wiceprezes wykonawczy Microsoft Cloud i AI Group. – Nasze zobowiązanie do tworzenia otwartej społeczności przyczyni się do powstania nowych możliwości współpracy w całym produkcyjnym łańcuchu wartości – dodał.

Aktualnie do platformy Internetu rzeczy BMW Group zbudowanej na bazie chmury Azure, Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji Microsoft podłączonych jest ponad 3 000 urządzeń, robotów i autonomicznych systemów transportowych. BMW Group planuje udostępnienie początkowych przypadków użycia w obrębie społeczności OMP. Jednym z przykładów jest wykorzystanie przez firmę platformy Internetu rzeczy w autonomicznych systemach transportowych drugiej generacji w zakładzie BMW Group w Ratyzbonie – jednym z 30 zakładów produkcyjno-montażowych BMW na świecie. To rozwiązanie pozwoliło BMW Group znacznie uprościć procesy logistyczne dzięki centralnej koordynacji systemu transportowego przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności logistyki. Ten przypadek użycia oraz inne przypadki tego rodzaju, jak cyfrowe pętle informacyjne, cyfrowe zarządzanie łańcuchem dostaw czy konserwacja predykcyjna, będą w przyszłości udostępniane w ramach społeczności OMP do dalszego opracowywania, przy czym BMW Group zachowa swoje dotychczasowe prawa własności intelektualnej (IP) i prawo własności danych.

– Wytwarzanie zindywidualizowanych produktów premium jest dziś złożonym zadaniem, które wymaga innowacyjnych rozwiązań IT i oprogramowania – stwierdził Oliver Zipse, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za pion produkcji. – Szczególnie istotne znaczenie ma współdziałanie zakładów produkcyjnych i systemów, a także bezpieczna integracja partnerów i dostawców. Korzystamy z usług w chmurze od 2016 roku i na bieżąco opracowujemy nowe podejścia. Otwarta platforma produkcyjna jest kolejnym krokiem. Chcemy, aby nasze rozwiązania były dostępne dla innych firm, abyśmy wspólnie mogli wykorzystywać nasz potencjał do budowy silnej pozycji na rynku w długofalowej perspektywie – dodał.

OMP jest kolejnym etapem regularnej współpracy technologicznej BMW Group i Microsoft oraz wspólnego zaangażowania firm w innowacyjność i tworzenie nowych możliwości rozwoju obejmujących całą branżę. Dzięki OMP członkowie społeczności zyskają większe szanse na realizację potencjału swoich danych, a tym samym możliwość szybszego i bezpieczniejszego tworzenia i integracji rozwiązań przemysłowych. To z kolei przyniesie korzyści w postaci wkładu w zasoby wiedzy i uczenia się od innych organizacji.

Platforma OMP będzie realizować wymogi związane z powszechnymi wyzwaniami branżowymi, takimi jak łączność urządzeń i integracja systemów zakładowych. Takie podejście pozwoli na wielokrotne wykorzystywanie rozwiązań w zakresie oprogramowania przez producentów OEM, dostawców i innych partnerów, znacząco obniżając koszty. Przykładowo, standard w robotyce autonomicznych systemów transportowych na bazie ROS w produkcji i logistyce będzie udostępniony na platformie OMP, aby wszyscy członkowie mogli z niego korzystać. Platforma OMP jest kompatybilna z funkcjonującą architekturą referencyjną przemysłu 4.0, wykorzystując branżowy standard interoperacyjności OPC UA.

– To dobra wiadomość dla branży produkcyjnej – komentuje Stefan Hoppe, prezes i dyrektor generalny OPC Foundation. – Wykorzystywanie przez społeczność OMP otwartych, międzynarodowych standardów branżowych takich jak OPC UA  umożliwia producentom, projektantom urządzeń i dostawcom prostą i bezpieczną integrację istniejącego sprzętu i systemów. Przez długi czas firmy propagowały zastrzeżone, zamknięte ekosystemy, natomiast zobowiązanie OMP do otwartego rozwoju ukształtuje przyszłość produkcji – dodaje.

Platforma bazowa będzie ewoluować wraz ze zmieniającymi się wymaganiami produkcyjnymi, uwzględniając innowacyjność w obszarach takich jak analityka, sztuczna inteligencja i cyfrowe pętle informacyjne.

Aktualnie budowana jest szersza społeczność OMP oraz trwa rekrutacja dodatkowych partnerów. Wkrótce powołana zostanie Rada Doradcza OMP. Zakłada się, że początkowo platforma obejmie 4–6 partnerów, a do końca roku 2019 w wybranych środowiskach produkcyjnych wdrożonych zostanie co najmniej 15 przypadków użycia. Dwóch początkowych partnerów – Microsoft i BMW Group – zachęca innych producentów i dostawców, w tym firmy spoza branży motoryzacyjnej, do włączenia się w działalność społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *