Co wolno, a czego nie wolno użytkownikowi leasingowanego auta? – komentarz eksperta VWFS dla magazynu Fleet

Co wolno, a czego nie wolno użytkownikowi leasingowanego auta

Co wolno, a czego nie wolno użytkownikowi leasingowanego auta

Na podstawie „Przewodnika użytkowania i zwrotu pojazdu. Samochody osobowe” oraz „Ogólnych warunków umów leasingu” Volkswagen Financial Services.

Redakcja magazynu Fleet: Jakie procedury są stosowane przy zwrocie pojazdu?

Maciej Zwiewka, Fleet Brand Manager Volkswagen Financial Services: Po zakończeniu umowy leasingu, jeżeli leasingobiorca zdecyduje się na zwrot, a nie na wykup auta, jest on zobowiązany do niezwłocznego wydania samochodu leasingodawcy. W przypadku zwlekania ze zwrotem pojazdu, za każdy dzień zostanie naliczona dodatkowa opłata, odpowiadająca 1/30 uśrednionej miesięcznej opłaty leasingowej. Wraz z oddaniem auta klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich związanych z pojazdem dokumentów i przedmiotów, otrzymanych przy jego odbiorze.

Stan wyposażenia przy zwrocie pojazdu powinien być zgodny z konfiguracją wyposażenia pojazdu u dealera (zamówienie). Zwracany samochód należy przygotować do odbioru: umyć i poczekać aż wyschnie, aby umożliwić oględziny nadwozia. Wnętrze pojazdu powinno być czyste oraz wolne od trwałych i nieprzyjemnych zapachów (np. tytoń, zapachy odzwierzęce i organiczne). Samochody nieprzygotowane do odbioru są opisywane dopiero po ich umyciu, a zanotowane wówczas uszkodzenia obciążają klienta.

Po sporządzeniu przez rzeczoznawcę protokołu, w którym został dokładnie opisany stan auta, dokument jest wysyłany do leasingodawcy. Po przedłożeniu protokołu zwrotu leasingowanego auta następuje ostateczne rozliczenie i zakończenie umowy leasingu.

Jak importer/dealer podchodzi do spraw związanych z zamontowanym przez użytkownika wyposażeniem dodatkowym (okleiny, reklamy, hak holowniczy, zestaw głośnomówiący, system audio-video, chiptuning, akcesoryjne obręcze kół, dystanse, obniżone zawieszenie)? Czy montaż w/w wymaga zgody importera/dealera? Czy taka zgoda jest płatna i czy łatwo jest ją uzyskać?

Z chwilą podpisania umowy leasingu importer/dealer przestaje być właścicielem auta, a staje się nim leasingodawca. To właśnie instytucja finansującą zakup auta wydaje – bądź nie wydaje – zgody na jakiekolwiek modyfikacje w strukturę pojazdu. Montaż wszelkich urządzeń niestanowiących wyposażenia fabrycznego i dodatkowego pojazdu – np. zestawu głośnomówiącego, CB-radia, monitora – jest dopuszczalny wyłącznie w sposób bezinwazyjny, za pomocą odpowiednich uchwytów. Akcesoria takie muszą mieć aktualne homologacje, aby nie wpływały na działanie pozostałych urządzeń w samochodzie i bezpieczeństwo podróżujących. Urządzenia zmieniające substancję pojazdu – np. hak holowniczy, moduł zwiększający moc, felgi o większej średnicy, spoilery – mogą być zamontowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody leasingodawcy. Podobnie umieszczenie na pojeździe jakichkolwiek oklein wymaga pisemnej zgody leasingodawcy.

Wniosek o zgodę na montaż dodatkowych elementów jest bezpłatny, wymaga jedynie formy pisemnej. Uzyskanie zgody jest zależne od stopnia i rodzaju modyfikacji, jakie użytkownik zamierza przeprowadzić w pojeździe.

Czy przy zwrocie pojazdu elementy te można pozostawić w samochodzie, czy muszą jednak być zdemontowane? Co w przypadku, jeśli użytkownik tego nie zrobi?

Przed zwrotem pojazdu akcesoria niestanowiące wyposażenia fabrycznego i dodatkowego powinny być wymontowane bez pozostawienia trwałych śladów. Wszelkie naklejone napisy 
i znaki reklamowe powinny być usunięte. Po takich elementach nie mogą pozostać żadne uszkodzenia ani odbarwienia lakieru. W przypadku pozostawienia znaków reklamowych na samochodzie, koszt ich usunięcia będzie obciążał klienta.

Do uszkodzeń niedopuszczalnych (czyli wycenianych jako uszkodzenia, zgodnie z rynkowymi standardami), należą wszelkie oznaczenia naniesione przez użytkownika (np. okleiny reklamowe) oraz ślady po usunięciu oznaczeń (w tym uszkodzenia powłoki lakierniczej). Wykluczone są także wybarwienia lub wyblaknięcia lakieru oraz różnice w odcieniu lakieru lub jego połysku, które są wynikiem użytkowania pojazdu z okleinami, a także ślady obcych substancji na nadwoziu i elementach jego wyposażenia (np. smoła), jeżeli nie można ich usunąć w ramach podstawowego mycia.

W przypadku, jeśli użytkownik nie usunie lub nie zdemontuje takich elementów przed zwrotem auta, leasingodawca zleca ich usunięcie, a kosztem obciąża leasingobiorcę.

Kto szacuje (i na jakiej podstawie) koszt przywrócenia auta do stanu fabrycznego?

Podstawą kalkulacji kosztów uszkodzeń są katalogi producentów pojazdów oraz ocena rzeczoznawcy, która jest wiążąca dla wszystkich stron, czyli klienta i instytucji finansującej. Taka opinia przygotowywana jest na podstawie „Ogólnych warunków umów leasingu” oraz „Przewodnika użytkowania i zwrotu pojazdu. Samochody osobowe” dostępnego na stronie internetowej Volkswagen Leasing. Dokument ten ściśle bazuje na wydanym przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów „Przewodniku Zwrotu Pojazdów. Samochody osobowe”, który wyznacza i porządkuje rynkowe standardy zwrotu samochodów po okresie finansowania 
i wynajmu.

Źródło: Volkswagen Financial Services

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *