Wyrejestrowanie pojazdu — kiedy jest wymagane i jak je przeprowadzić?

Wyrejestrowanie pojazdu — kiedy jest wymagane i jak je przeprowadzić?

Wyrejestrowanie pojazdu — kiedy jest wymagane i jak je przeprowadzić?

Wyrejestrowanie samochodu jest konieczne tylko w niektórych sytuacjach. Sprawdź, czy i Ciebie dotyczy obowiązek wyrejestrowania pojazdu i czy odzyskasz część składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC.

Po sprzedaniu samochodu innemu kierowcy z Polski nie trzeba go wyrejestrowywać. Wtedy jednym z niewielu obowiązków byłego posiadacza pojazdu jest powiadomienie ubezpieczyciela o zmianie właściciela samochodu. Nowy właściciel będzie mógł zachować poprzednie ubezpieczenie nabytego samochodu lub znaleźć tańsze, na przykład w porównywarce OC.

Lecz co, jeśli sprzedało się samochód za granicę lub dokonało się jego kasacji? Czy wtedy trzeba go wyrejestrować?

Kto musi wyrejestrować pojazd?

Wyrejestrowaniem pojazdu powinni zająć się jego właściciele lub przynajmniej jeden z nich pod warunkiem uzyskania upoważnienia od współwłaścicieli. 

Koniecznie trzeba wyrejestrować pojazdy:

 • skradzione,
 • całkowicie utracone bez zmiany właściciela,
 • poddane złomowaniu lub przekazane do punktu zbierania pojazdów,
 • wycofane z obrotu,
 • poddane kasacji za granicą,
 • wywiezione z kraju w celu ich zarejestrowania lub sprzedania za granicą.

Gdzie można wyrejestrować samochód?

Można to zrobić osobiście w starostwie powiatowym odpowiednim dla swojego miejsca czasowego lub stałego zamieszkania, w urzędzie miasta (w miastach na prawach powiatu) lub w urzędzie dzielnicy (w Warszawie).

Niektóre urzędy posiadające elektroniczną skrzynkę podawczą umożliwiają wyrejestrowanie samochodu przez internet. Dokumenty potrzebne do wyrejestrowania auta można też wysłać pocztą na adres właściwego urzędu.

Ile czasu przysługuje kierowcy na wyrejestrowanie auta?

Od 1 stycznia 2020 roku właściciele pojazdów mają 30 dni na ich wyrejestrowanie. Za niewykonanie tego w terminie grozi nakładana przez starostę kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Co jest potrzebne do wyrejestrowania pojazdu?

Aby wyrejestrować samochód należy:

 • wypełnić wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • przygotować pozostałe wymagane dokumenty (dokument tożsamości oraz dowód rejestracyjny, chyba że został skradziony lub zniszczony wraz z pojazdem),
 • udać się do wydziału komunikacji odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć dokumenty oraz uiścić opłatę,
 • uzyskać potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu (zwykle można je otrzymać w ciągu 30 lub 60 dni, ale czasem decyzja jest wydawana od razu).

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu wynosi 10 zł. Jeżeli jeden z właścicieli nie może pojawić się osobiście w urzędzie, powinien udzielić współwłaścicielowi upoważnienia do wyrejestrowania pojazdu w jego imieniu. Za udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 17 zł. Zwolnieni są z niej między innymi członkowie najbliższej rodziny.

Jak wyrejestrować różne rodzaje pojazdów?

Powyżej wymienione dokumenty będą potrzebne do wyrejestrowania wszystkich pojazdów. Właściciele samochodów będą musieli jednak dostarczyć do starostwa powiatowego więcej dokumentów, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu.

W przypadku trwale utraconego pojazdu należy przygotować:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód trwałej utraty samochodu (np. dokument potwierdzający kasację),
 • dowód wpłaty, którą uiszcza się na rzecz gminy po utracie pojazdu.

Po kradzieży auta trzeba zaprezentować w starostwie powiatowym:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • oświadczenie o kradzieży samochodu,
 • potwierdzenie kradzieży samochodu wydane przez policję.

Jeśli posiada się postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu, również warto je ze sobą wziąć.

Po złomowaniu samochodu lub przekazaniu go do punktu zbierania pojazdów na terenie Polski albo po złomowaniu auta za granicą trzeba przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • kartę pojazdu,
 • zaświadczenie złomowania pojazdu.

Do wyrejestrowania auta wywiezionego z Polski lub sprzedanego za granicę potrzebne będą:

 • umowa kupna-sprzedaży lub darowizny,
 • oświadczenie byłego właściciela o sprzedaży pojazdu,
 • kopia potwierdzenia zarejestrowania pojazdu poza granicami Polski.

Aby wyrejestrować wycofany z obiegu pojazd należy dostarczyć dokument potwierdzający wycofanie go z obiegu albo dowód wykupienia wycofanego pojazdu przez jego producenta.

Co zrobić po wyrejestrowaniu pojazdu?

Po uzyskaniu potwierdzenia wyrejestrowania samochodu trzeba poinformować o nim towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiło się polisę swojego pojazdu. Należy wysłać do firmy ubezpieczeniowej wypowiedzenie OC oraz dokument potwierdzający wyrejestrowanie auta. Dzięki temu można otrzymać zwrot części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Czy można ponownie zarejestrować pojazd?

Jest to możliwe w kilku wyjątkowych wypadkach. Możesz o nich przeczytać w artykule https://mubi.pl/poradniki/wyrejestrowanie-pojazdu/. Poradnik ten zawiera też wiele innych przydatnych informacji dotyczących wyrejestrowania samochodu czy motocykla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *